Onze lokale wortels

Wij werken lokaal door solidariteits-, milieu- en onderwijsinitiatieven te ondersteunen.

Naast de beperking van onze verpakkingen en de aankoop van vis uit de duurzame visserij, ontwikkelen wij ook lokale solidariteitsacties.

Onze Normandische stranden schoonmaken om onze oceanen te beschermen

Omdat we de oceanen willen beschermen en omdat elk gebaar telt, zamelen we sinds 2012 elk jaar afval in op de stranden van de Normandische kust:

  • In 2019 hebben 80 vrijwilligers van Coraya 5 km strand schoongemaakt en 1,5 m3 afval verzameld.
  • In 2020 hebben in totaal 43 deelnemers 5 m3 afval ingezameld.

Onze knowhow doorgeven aan toekomstige generaties

Het programma SAPERE heeft tot doel verantwoorde eetgewoonten aan te moedigen, via een methode die gebaseerd is op het zintuiglijk ontwaken van kinderen. Het focust op de smaakervaring om elk kind te helpen een “kennis van eten” op te bouwen.

Het wil de kinderen een smaakopvoeding geven die de ontwikkeling van gezonde en evenwichtige eetgewoonten bevordert.

Sinds 2016 bezoeken medewerkers van Alliance Océane, opgeleid door de vereniging SAPERE, verschillende scholen om de kinderen bewust te maken van voeding, gezondheid en goede eetgewoonten en hen aan te moedigen om nieuwe smaken te ontdekken.