Cookiebeheerbeleid

Umgang mit Cookies – Coraya

1. Definitie

Cookies zijn kleine bestanden die door de server van de bezochte website op de eindapparatuur van een internetgebruiker wordt geplaatst. Ze worden door een website gebruikt om informatie naar de browser van de gebruiker te sturen en om de browser in staat te stellen informatie terug te sturen naar de oorspronkelijke site (bv. een sessie-identificatie of taalkeuze). Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

Er zijn verschillende soorten cookies:

– sessiecookies, die verdwijnen zodra u de site verlaat;

– permanente cookies, die op uw terminal blijven tot hun levensduur is verstreken of tot u ze verwijdert met behulp van de functies van uw browser.

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen cookies worden geïnstalleerd op uw toestel.

2. Doel van de gebruikte cookies

Sommige van de door de uitgever gebruikte cookies zijn uitsluitend bedoeld om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken (opsporing van verbindingsfouten, identificatie van verbindingspunten, enz.).

Andere cookies zijn strikt noodzakelijk voor de levering van online communicatiediensten op uw uitdrukkelijk verzoek (winkelwagentje, voorkeuren voor de schermweergave enz.).

Andere worden gebruikt:

– om het aantal bezoekers en het gebruik van de site te analyseren, teneinde de surfervaring te verbeteren;

– om de relevantie van advertenties op de site te verbeteren;

– om de site gebruiksvriendelijker en interactiever te maken.²

3. Welke cookies gebruiken we?  

De cookies die op de site worden gebruikt zijn:

– Cookies van de uitgever;

– Cookies van derden die door de uitgever voor specifieke doeleinden zijn geselecteerd.

3.1 Cookies van de uitgever

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen in onze systemen niet worden uitgeschakeld. Ze worden doorgaans ingesteld als reactie op handelingen die u hebt verricht en die een verzoek om diensten vormen, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, de verbinding of het invullen van formulieren. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
De cookies die door de tools van de site worden geplaatst, worden in de onderstaande tabel opgesomd:

Type Naam Nut Levensduur
Permanente cookie Beheer van gebruikerssessies Gebruikerssessie
Permanente cookie N Beheer van websitebeveiliging Gebruikerssessie

3.2 Cookies van derden
Anderzijds maakt de uitgever gebruik van diensten die door derden worden aangeboden.

3.2.1 Technische of functionele cookie

Het belangrijkste doel van deze cookies is de surfervaring van de gebruiker te vergemakkelijken en ons in staat te stellen u de functies van de site aan te bieden. Deze cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website te verbeteren en te personaliseren. Ze kunnen worden geactiveerd door ons personeel of door derden van wie diensten op onze websitepagina’s worden gebruikt. Als u deze cookies niet accepteert, is het mogelijk dat sommige of alle diensten niet naar behoren functioneren.

Type Naam Nut Levensduur
Permanente cookie axeptio_cookies Cookiemodule 11 maanden
Permanente cookie axeptio_authorized_vendors Cookiemodule 11 maanden
Permanente cookie axeptio_all_vendors Cookiemodule 11 maanden

3.2.2 Cookies voor publieksmeting

De uitgever maakt gebruik van derden om het publiek van de site te meten.
Voor informatiedoeleinden gebruikt de uitgever onder meer de dienst Google Analytics, waarmee hij de bezoekers kan tellen en de manier waarop zij de site gebruiken kan identificeren. Dit is een statistisch hulpmiddel waarmee de uitgever zijn website kan verbeteren door rekening te houden met de behoeften van zijn bezoekers.
De door deze cookies gegenereerde gegevens betreffen:

– uw gebruik van de site, zoals de pagina’s die u hebt bezocht;

– uw IP-adres om de plaats van de verbinding te bepalen. Deze gegevens worden na lokalisatie onmiddellijk geanonimiseerd en niet doorgegeven aan Google.

De gebruikte cookies staan in de onderstaande tabel:

Type Naam Nut Levensduur
Permanente statistische en tracking cookie van derden _ga Deze cookie wordt gebruikt om de sessie van de bezoeker te volgen. 13 maanden
Permanente statistische en tracking cookie van derden _gid Deze cookie wordt gebruikt om de sessie van de bezoeker te volgen. 13 maanden
Permanente statistische en tracking cookie van derden _gat_gtag_UA_UA17726815_1 Deze cookie wordt gebruikt om de sessie van de bezoeker te volgen. 13 maanden

4. Verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en interactiviteit van de site

Om u toegang te geven tot bepaalde functies van de site, maakt de uitgever gebruik van diensten die door derden worden aangeboden, zoals :

– Deelknoppen (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

– Video’s geplaatst op zijn YOUTUBEkanaal

5. Uw toestemming 

Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, krijgt u de gelegenheid om het gebruik van bepaalde cookies te aanvaarden of te weigeren.

Als u niet wenst dat cookies op uw toestel worden geïnstalleerd of gelezen, wordt er een opt-out-cookie op uw apparatuur geplaatst, zodat de uitgever kan registreren dat u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van cookies. Als u deze opt-out-cookie verwijdert, kan niet langer worden vastgesteld dat u cookies weigert.

Wanneer u het gebruik van cookies aanvaardt, wordt een toestemmingscookie geplaatst.

Cookies met toestemming of weigering moeten op uw toestel bewaard blijven. U kunt uw wensen te allen tijde wijzigen zoals beschreven in de volgende paragraaf “Beheer van cookies”.

6. Beheer van cookies

U hebt verschillende opties om cookies en andere trackers te verwijderen en te beheren.

6.1 Computerconfiguratie

Hoewel de meeste browsers standaard zijn ingesteld om de installatie van cookies te accepteren, kunt u ervoor kiezen alle cookies te accepteren, ze systematisch te weigeren of te kiezen welke u accepteert, afhankelijk van de afzender. U kunt ook regelmatig cookies van uw toestel verwijderen via uw browser.

Vergeet echter niet alle browsers op uw verschillende toestellen (tablets, smartphones, computers, enz.) te configureren.

De configuratie voor het beheer van cookies en uw keuzes verschillen van browser tot browser. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, dat u zal vertellen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen. Bijvoorbeeld:

– Voor Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d ;

– Voor Safari™: https://support.apple.com/fr-be ;

– Voor Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en&sjid=4877255394010237507-EU ;

– Voor Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ;

– Voor Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

Houd er echter rekening mee dat als u uw browser instelt om cookies te weigeren, bepaalde functies, pagina’s en delen van de site niet toegankelijk zijn, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

6.2 Oppositieplatformen  

Verschillende reclameplatforms bieden u ook de mogelijkheid om de door hun aangesloten bedrijven gebruikte cookies te weigeren of te aanvaarden. Deze gecentraliseerde mechanismen blokkeren de weergave van advertenties niet, maar verhinderen alleen de installatie van cookies advertenties op uw interesses afstemmen.

U kunt bijvoorbeeld naar www.youronlinechoices.com gaan om te voorkomen dat deze cookies op uw terminal worden geïnstalleerd. Deze site wordt aangeboden door de digitale reclameprofessionals die zijn verenigd in de European Digital Advertising Alliance (EDAA). Hij wordt in Frankrijk beheerd door het Interactive Advertising Bureau France.

Zo kunt u nagaan welke bedrijven bij dit platform zijn aangesloten en welke bedrijven u de mogelijkheid bieden de cookies te weigeren of te aanvaarden die door deze bedrijven worden gebruikt om de advertenties die op uw terminal kunnen worden weergegeven aan te passen aan uw surfgegevens: https://www.youronlinechoices.com/be-nl/

Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionals op het gebied van internetreclame en vormt een gecentraliseerde interface waarmee u uw weigering of aanvaarding kenbaar kunt maken van de cookies die kunnen worden gebruikt om de advertenties die op uw toestel worden weergegeven aan te passen aan de navigatie van uw toestel.

6.3 Module voor cookiebeheer 

Ten slotte kunt u via een module kiezen welke cookies u op deze site wilt accepteren en welke u wilt weigeren.

Door op deze link te klikken, krijgt u op elk moment toegang tot de module en kunt u uw voorkeuren wijzigen.

7. Bescherming van persoonsgegevens

In de context van het gebruik van cookies zoals beschreven in dit document, zal de Uitgever waarschijnlijk als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens over u verwerken.

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk om het doel van elke cookie te bereiken. Ze zijn alleen bestemd voor de bevoegde afdelingen van de uitgever en/of het bedrijf dat de cookies van derden verstrekt.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een in de Verenigde Staten gevestigde onderaannemer, in het kader van cookies van sociale netwerken of Google Analytics. De volgende gegevenscategorieën worden aan deze laatste meegedeeld: bezochte pagina’s, IP-adressen, apparaatgegevens.

Via cookies verzamelde persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is om het doel van de cookie te bereiken, en in geen geval langer dan 13 maanden.

Overeenkomstig de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming hebben de betrokkenen het recht om gegevens die hen betreffen op te vragen, in te zien, te rectificeren, te wissen, er op legitieme gronden bezwaar tegen te maken en de gegevens te porteren.

Wanneer toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking is, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

De verzamelde gegevens worden, na het overlijden van de persoon, bewaard gedurende de tijd die de Uitgever nodig heeft om aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen. Na deze periode worden de gegevens gewist, tenzij de betrokkene besluit dat ze aan een derde van zijn keuze moeten worden meegedeeld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 85 van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden, gewijzigd in 2018.

De rechten kunnen in de eerste plaats worden uitgeoefend bij de verantwoordelijke voor het IT- en vrijheidsbeleid, die bereikbaar is per e-mail op het volgende adres: contact@aoc-cpm.fr, of per post op het volgende adres: 57 Boulevard Demorieux, 72 058 Le Mans Cedex 2.

Met het oog op een betere bescherming van uw rechten heeft de Uitgever een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld met wie u zo nodig contact kunt opnemen op het volgende adres: dpo@savencia.com

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), de bevoegde controleautoriteit.